บรรจุภัณฑ์พลาสติก - บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

แม้ในปัจจุบันจะมีการรณรงค์ให้ลดหรือเลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่เนื่องจากยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นมาทดแทนได้อย่างแท้จริง บรรจุภัณฑ์พลาสติกจึงยังเป็นตัวเลือกสำคัญและมีการผลิตจำหน่ายกันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งมีผู้สนใจเปิดร้าน ขายบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จำนวนไม่น้อย ทำให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกยังคงเป็นสินค้าที่มีอนาคตสดใสต่อไป

บรรจุภัณฑ์พลาสติกยอดนิยม

บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยกันดี มีด้วยกันหลายประเภท เช่น ขวด ถุง ซอง กล่อง กระป๋อง กระบอก กระปุก และหลอด เป็นต้น ซึ่งประเภทที่ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้านิยมใช้ ได้แก่ ขวด ถุง ซอง และกล่อง โดยสินค้าภายในบ้านที่ใช้ขวดพลาสติกหาได้ไม่ยาก เช่น ขวดสเปรย์ ขวดน้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำอัดลม น้ำปลา ซอส และแชมพู เป็นต้น

ถุงพลาสติกก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่คุ้นเคยกันดีเช่นกัน แบ่งตามคุณสมบัติและการใช้งานมี 4 ประเภท คือ

  1. ถุงเย็น: เป็นถุงสำหรับใช้บรรจุสินค้าหรืออาหารที่มีอุณหภูมิปกติหรือเย็น สามารถป้องกันของเหลวซึมผ่านเข้าออกได้
  2. ถุงร้อน: ใช้บรรจุอาหารร้อนและของร้อนอื่น ๆ สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 110 องศาเซลเซียส
  3. ถุงลามิเนต: มีหลายประเภท เช่น ประเภทสุญญากาศใช้บรรจุถนอมอาหารแห้ง ประเภทใช้ต้มได้ และประเภทป้องกันแสงสว่างและความชื้น
  4. ถุงหูหิ้ว: ใช้บรรจุสิ่งของทั่วไป ไม่เหมาะกับการใช้บรรจุอาหารและของร้อน