พลาสติกรักษ์โลก

เกี่ยวกับเรา 3 - พลาสติกรักษ์โลก

บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์อนันต์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษมหันต์ เนื่องจากย่อยสลายยาก กลายเป็นสิ่งทำลายธรรมชาติ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่าประเทศไทยมีขยะพลาสติกปีละราว 2 ล้านตัน แต่สามารถนำไปรีไซเคิลได้เพียง 0.5 ล้านตัน ส่วนอีก 1.5 ล้านตัน ต้องกำจัดด้วยการฝังกลบหรือเผา

พลาสติกรักษ์โลก 2 ประเภท

ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกดังกล่าว จึงเกิดแรงผลักดันให้มีการวิจัยคิดค้นพลาสติกรักษ์โลก หรือพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง โดยผลวิจัยที่มีการนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งปัจจุบันมีบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกประเภทนี้มากพอสมควร

ทั้งนี้ พลาสติกรักษ์โลกดังกล่าวมี 2 ประเภท ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ มีการใช้ชื่อภาษาอังกฤษ 2 คำ คือ Polylactic Acid (PLA) และ Bioplastic และพลาสติกย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Environmentally Degradable Plastics: EDP) โดยพลาสติก 2 ประเภทนี้ มีความแตกต่างกันเล็กน้อย

บรรจุภัณฑ์ทำจากพลาสติกรักษ์โลก

ปัจจุบัน มีหลายบริษัทที่จำหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทำจากพลาสติกรักษ์โลก 2 ประเภทดังกล่าว เช่น บริษัท Greenwill จำหน่ายวัตถุดิบชื่อ Oxium ใช้ผลิตถุงหูหิ้ว ถุงขยะ และบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ส่วนบริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง (SCG Packaging) จำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ เฟสท์ (Fest) มีทั้งกล่องและภาชนะต่าง ๆ สำหรับใส่อาหาร อีกบริษัทคือ แอดวานซด์โนวฮาว หรือ แอดวานซ์ไบโอ (Advance BIO) ผลิตและจำหน่ายสินค้าหลายประเภท เช่น กล่องอาหาร แก้วพลาสสิกแบบมีฝาปิด และถุงประเภทต่าง ๆ